Znaki żółte

Znaki poziome żółtego koloru.

Jeżeli na drodze sa umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujacy jest obowiazany stosować się do znaków barwy żółtej.