Znak P-8a (P-8b): strzałka kierunkowa na wprost (do skręcenia)

Znak P-8a: strzałka kierunkowa na wprostZnak P-8b: strzałka kierunkowa do skręceniaZnak poziomy P-8a: strzałka kierunkowa na wprost.

Znak poziomy P-8b: strzałka kierunkowa do skręcenia.

Znaki oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką. Połączone symbole znaków P-8a i P-8b oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 (zakaz zawracania) lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.